Over Anton

Vader, Echtgenoot, Leider, Coach, Adviseur, Muzikant, Ontwikkelaar, Zelfstandig Interim Professional, Toezichthouder, Work-Life wizard, Omnivoor, Reiziger, Teamspeler. Ik werk al bijna 20 jaar samen met hoogopgeleide professionals. In projecten, als manager, als leider, als collega. Altijd op het snijvlak van bedrijfsprocessen en IT-oplossingen, en in omgevingen waar resultaat telt. Ratio is in een dergelijke omgeving erg belangrijk. Scherpe analyses, doordachte besluiten, slimme oplossingen. Wat ik in de loop der jaren geleerd heb, is dat ook het gevoel een belangrijke rol speelt. Hoe goed het plan ook is, de uitvoering blijft in handen van weldenkende mensen van vlees en bloed met een eigen mening, en eigen belangen. Succes ontstaat op het moment dat het plan en de mensen er achter met elkaar in evenwicht zijn, en mensen werken aan een collectief doel. Dan wordt samen werken pas echt Samenwerken. Mijn passie ligt in het vinden van die balans! Mijn kracht ligt in het doorzien van de wisselwerking tussen ratio en gevoel, en daarmee ben ik in staat om structuur aan te brengen en doelen te realiseren, zonder de vrijheid tot groeien te beperken. Mijn uitdaging is bedrijven en mensen te helpen succesvol samen te werken, en het resultaat meer te laten zijn dan de som der delen!

IT-dienstverleners moeten flessen water gaan verkopen!

IT-water

De IT-sector in NL heeft er wel eens beter voorgestaan. Zo is het aantal vacatures in de sector op een dieptepunt, en vallen er bij veel grote IT-dienstverleners op dit moment ontslagen. Het uitblijven van grote overheidscontracten en het toenemend aantal Zelfstandig Professionals in Lees verder